Aby každý športový klub, športové  združenie, umelecký spolok, záujmový krúžok, jednoducho všetci, ktorí sa  snažia rozvíjať voľno-časové aktivity detí kdekoľvek v Slovenskej  republike, ADOPTOVALI aspoň 1 DIEŤA zo sociálne znevýhodneného prostredia.

ČO JE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE:
Sú to deti z detských domovov, deti  týraných matiek, deti zo sociálne slabších rodín a rôzne ďalšie formy  znevýhodnenia, hlavne na základe materiálneho obmedzenia dotyčných detí.

FAKT BEZ PEŇAZÍ?
Peniaze na tento projekt  nepotrebujete. 1 ADOPTOVANÉ DIEŤA Vás bude stáť MINIMUM nákladov. My sme  zobrali 4 DETI. Kúpili sme kimoná, chrániče. Keď deti pôjdu raz na  súťaže, samozrejme že za nich budeme platiť štartovné a náklady s tým  spojené. To všetko sa nám vracia v tom, že je u nich vidno neuveriteľný  progres, pretože oni doteraz nemali ciele. Nemali ani rodičov. Rodičov  im nedokážeme vrátiť. Ale dali sme im cieľ. Teraz chcú byť deti   karatisti. Makajú každý tréning naplno, deti trénujú aj samé v detskom  domove. Život u nich dostal zmysel.  A my nepochybujeme, že karate im  pomôže zmysel ich života pochopiť. Chceli ste niekedy pomôcť? Teraz máte  možnosť.

PODMIENKY:
Dali sme si len 3 PODMIENKY – a to,  že deti prejdú v detskom domove psychologicko – diagnostickým  vyšetrením. Po jeho úspešnom absolvovaní, musia prejsť druhým krokom, a  to našim testovaním – špecializované motorické testy. Keďže karate je  náročná pohybová aktivita, hlavne čo sa týka flexibility a koordinácie,  zamerali sme sa na deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Po tomto  výbere nasledovala posledná, tretia podmienka. A to logistika, presuny  na tréning.

TO MÁM BYŤ " JA" TAXI PRE DETI, ČI ICH DRUHÁ MAMA ČO PO NICH VŠADE CHODIEVA?  NIE.
My sme dohodli presuny na tréning  tak, že deti sprevádzajú vychovávatelia z detského domova, dobrovoľníci  atď. . Práve v tomto období riešime s naším partnerom v tomto projekte  SOCIÁLNYM PREŠOVOM možnosť oslovenia vybraných vysokých škôl, veď  študentov sociálnych alebo pedagogických fakúlt tu máme dosť. Toto je  práve tá oblasť, kde tieto školy môžu ukázať svoju angažovanosť,  flexibilitu, kreativitu, opodstatnenie fungovania tohto študíjneho  odboru. Oslovili sme taktiež vybraných predstaviteľov mesta PREŠOV,  keďže aj tú sú pracovníci, ktorých vieme zapojiť do tejto činnosti.  Logistika je základ. Je to jediná oblasť, kde tento projekt môže zlyhať.  Ale nám to zatiaľ klape skvele. Všetci sú nadšení, máme všade otvorené  dvere, tak sa nebojte ničoho, poďte do toho s nami a uvidíte, že aj keď  zaklopete na dvere Vášmu primátorovi, či starostovi, pomôže Vám.

SOM JA TEN, resp. SME MY TEN PRAVÝ KLUB PRE ADOPCIU DIEŤAŤA?
Každý je ten pravý. Aj Vy  v Medzilaborciach čo hrajete na klavíri môžete dať šancu aspoň jednému  dieťaťu zahrať si v živote svoju rolu, ak má na ňu talent. Aj vy  v tanečnej škole v Bratislave môžete prijať aspoň jedno dieťa, nech  skúsi, či má na to pretancovať sa životom s úsmevom. ŠACHISTI,  FUTBALISTI, HÁDZANÁRI, BREAKDANCE TANEČNÍCI, MODELÁRI, MALIARI, SPEVÁCI,  BALEŤÁCI, RÁDIOAMATÉRI, HOKEJISTI, VOLEJBALISTI, TENISTI, TEDA VY  VŠETCI MÔŽETE JEDNÉMU DIEŤAŤU DAŤ ZMYSEL ŽIVOTA. TEN ISTÝ AKO MÁTE VY.

ČO UROBIŤ AKO PRVÝ KROK?
V dnešnej informačnej dobe, nájdete  deti zo znevýhodneného prostredia skôr, ako Vám trvalo prečítať túto  stránku. Ak chcete info z prvej ruky, kľudne kontaktujte náš klub. Toto  je len začiatok. Začali sme my v klube, teraz spájame Prešov v tejto  výzve, potom spojíme Slovensko. A keď nám tento plán vyjde, všetci na  Slovensku sa spojíme a vyzveme k podobnému kroku okolité štáty, celú  Európu, celý svet. Znie  to neuveriteľne? Neuveriteľné je, že na tomto  projekte nenájdeš jedinú chybu, celý je tak jednoduchý, že musí vyjsť.