O PROJEKTE - www.juniorko.sk

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Prejsť na obsah
O PROJEKTE JUNIORKO


Projekt JUNIORKO funguje od 09/2015. V  klube KK junior sme zabezpečili športovú výchovu 5 deťom zo sociálne  znevýhodneného prostredia. Deti sme ,, adoptovali,, z detského domova v  Prešove.  Od tej doby sme vychovali z týchto konkrétných detí – MAJSTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY GOJU RYU V KARATE A VICEMAJSTERKU SLOVENSKA GOJU  RYU V KARATE DETÍ. JUNIORKO je projekt pre POMOC najslabším…KARATE nie  je len šport. Pripravili sme projekt JUNIORKO spolu s našim  spoluorganizátorom v tejto veci – SOCIÁLNYM PREŠOVOM. Cieľom projektu je  podpora detí zo sociálne slabšieho prostredia, aby mali možnosť  presadiť sa v ,,bežnom,, svete prostredníctvom športu. Podpora  adaptability detí zo sociálne slabšieho prostredia, podpora rozvoja ich  osobnosti, podpora ich kladnej interakcie s .. bežnou populáciou,,  vyrastajúcou v stabilnejších podmienkach ako oni sami. Vychovať nielen  športovcov, ktorí sa zúčastnia Olympíjskych hier (náš športový sen), ale  aj vychovať ľudí vyrovnaných so sebou, so svojimi šancami pre  každodenné fungovanie na aspoň priemernej úrovni. Globálny cieľ je, aby  podobné športové, umelecké a iné zoskupeniua ako my, adoptovali aspoň 1  dieťa zo sociálne slabšieho prostredia, pretože my to robíme už skoro 1  rok a tie deti si zaslúžia rovnaké šance ako sme mali my…
                                                                  
Preto sme my malý karate klub Junior Prešov v Septembri 2015 adoptovali 5 deti z detského domova v Prešove, a týmto deťom zabezpečíme športovú kariéru v našom klube. Samozrejme všetko ZDARMA,  bez akýchkoľvek poplatkov. A možno raz budú reprezentovať seba, mesto  Prešov, alebo Slovenskú republiku. Projekt JUNIORKO zatiaľ vychoval 4  nádejných športovcov. Snažíme sa ďalšiu sezónu rozšíriť ich rady,  oslovili sme aj iné kluby. Chceme sa špecializovať na deti zo sociálne  slabších rodín. za tým účelom sme oslovili mestský úrad v Prešove, aby  sme mali možnosť kontaktovať tieto rodiny a rozšíriť rady detí v našom  klube.Odvtedy spolupracujeme s mestom Prešov, ktoré nás podporuje.  Oslovili sme aj iné, nielen športové kluby, k tomu aby urobili tento  krok, a ,,adoptovali si aspoň 1 dieťa. Ďalej spolupracujeme aj s TV JOJ,  TV Markízou. FACEBOOK: Karate klub Junior Presov. Projekt má byť  realizovaný po celej Slovenskej republike, a to nielen v rámci športovej  oblasti. VŠETKO ZDARMA, nechajme egá a peňaženky na  pokoji. A zobuďme v sebe bojovníkov pre dobrú vec.  Peniaze nie sú  všetko, ide len o to pochopiť to. Všetko je cieľ, aký si dáme.

ČO CHCEME?:   Aby každý športový klub, športové združenie, umelecký spolok, záujmový  krúžok, jednoducho všetci, ktorí sa snažia rozvíjať voľno-časové  aktivity detí kdekoľvek v Slovenskej republike, ADOPTOVALI aspoň 1 DIEŤA zo sociálne znevýhodneného prostredia.

ČO JE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE: Sú  to deti z detských domovov, deti týraných matiek, deti zo sociálne  slabších rodín a rôzne ďalšie formy znevýhodnenia, hlavne na základe  materiálneho obmedzenia dotyčných detí.

FAKT BEZ PEŇAZÍ?: Peniaze na tento projekt nepotrebujete. 1 ADOPTOVANÉ DIEŤA Vás bude stáť MINIMUM nákladov. My sme zobrali 4 DETI.  Kúpili sme kimoná, chrániče. Keď deti pôjdu raz na súťaže, samozrejme  že za nich budeme platiť štartovné a náklady s tým spojené. To všetko sa  nám vracia v tom, že je u nich vidno neuveriteľný progres, pretože oni  doteraz nemali ciele. Nemali ani rodičov. Rodičov im nedokážeme vrátiť.  Ale dali sme im cieľ. Teraz chcú byť deti  karatisti. Makajú každý  tréning naplno, deti trénujú aj samé v detskom domove. Život u nich  dostal zmysel.  A my nepochybujeme, že karate im pomôže zmysel ich  života pochopiť. Chceli ste niekedy pomôcť? Teraz máte možnosť.

PODMIENKY: Dali sme si len 3 PODMIENKY – a to, že deti prejdú v detskom domove psychologicko – diagnostickým vyšetrením. Po jeho úspešnom absolvovaní, musia prejsť druhým krokom, a to našim testovaním – špecializované motorické testy.  Keďže karate je náročná pohybová aktivita, hlavne čo sa týka  flexibility a koordinácie, zamerali sme sa na deti v predškolskom  a mladšom školskom veku. Po tomto výbere nasledovala posledná, tretia  podmienka. A to logistika, presuny na tréning.

TO MÁM BYŤ ,, JA´´ TAXI PRE DETI, ČI ICH DRUHÁ MAMA ČO PO NICH VŠADE CHODIEVA?  NIE.  My sme dohodli presuny na tréning tak, že deti sprevádzajú  vychovávatelia z detského domova, dobrovoľníci atď. . Práve v tomto  období riešime s naším partnerom v tomto projekte SOCIÁLNYM PREŠOVOM  možnosť oslovenia vybraných vysokých škôl, veď študentov sociálnych  alebo pedagogických fakúlt tu máme dosť. Toto je práve tá oblasť, kde  tieto školy môžu ukázať svoju angažovanosť, flexibilitu, kreativitu,  opodstatnenie fungovania tohto študíjneho odboru. Oslovili sme taktiež  vybraných predstaviteľov mesta PREŠOV, keďže aj tú sú  pracovníci, ktorých vieme zapojiť do tejto činnosti. Logistika je  základ. Je to jediná oblasť, kde tento projekt môže zlyhať. Ale nám to  zatiaľ klape skvele. Všetci sú nadšení, máme všade otvorené dvere, tak  sa nebojte ničoho, poďte do toho s nami a uvidíte, že aj keď zaklopete  na dvere Vášmu primátorovi, či starostovi, pomôže Vám.

SME MY TEN PRAVÝ KLUB PRE ADOPCIU DIEŤAŤA? Každý  je ten pravý. Aj Vy v Medzilaborciach čo hrajete na klavíri môžete dať  šancu aspoň jednému dieťaťu zahrať si v živote svoju rolu, ak má na ňu  talent. Aj vy v tanečnej škole v Bratislave môžete prijať aspoň jedno  dieťa, nech skúsi, či má na to pretancovať sa životom s úsmevom. ŠACHISTI,  FUTBALISTI, HÁDZANÁRI, BREAKDANCE TANEČNÍCI, MODELÁRI, MALIARI,  SPEVÁCI,

BALEŤÁCI, RÁDIOAMATÉRI, HOKEJISTI, VOLEJBALISTI, TENISTI, TEDA  VY VŠETCI MÔŽETE JEDNÉMU DIEŤAŤU DAŤ ZMYSEL ŽIVOTA. TEN ISTÝ AKO MÁTE  VY.

ČO UROBIŤ AKO PRVÝ KROK?: V  dnešnej informačnej dobe, nájdete deti zo znevýhodneného prostredia  skôr, ako Vám trvalo prečítať túto dvojstránku. Ak chcete info z prvej  ruky, kľudne kontaktujte náš klub. Toto je len začiatok. Začali sme my  v klube, teraz spájame Prešov v tejto výzve, potom spojíme Slovensko.  A keď nám tento plán vyjde, všetci na Slovensku sa spojíme a vyzveme  k podobnému kroku okolité štáty, celú Európu, celý svet. Znie  to  neuveriteľne? Neuveriteľné je, že na tomto projekte nenájdeš jedinú  chybu, celý je tak jednoduchý, že musí vyjsť.
 
Karate klub Junior Prešov, o. z.
Jurkovičova 6
08001 Prešov
juniorko@juniorko.sk

Návrat na obsah