Aby každý športový klub, športové združenie, umelecký spolok, záujmový krúžok, jednoducho všetci, ktorí sa snažia rozvíjať voľno-časové aktivity detí kdekoľvek v Slovenskej republike, ADOPTOVALI aspoň 1 DIEŤA zo sociálne znevýhodneného prostredia.

ČO JE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE:
Sú to deti z detských domovov, deti týraných matiek, deti zo sociálne slabších rodín a rôzne ďalšie formy znevýhodnenia, hlavne na základe materiálneho obmedzenia dotyčných detí.